Sẽ tăng thêm cấp phó khi mở rộng Hà Nội

Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị tại Hội nghị giao ban với lãnh đạo các quận, huyện, sở, ngành Hà Nội sáng 25.6 đã khẳng định sẽ đưa bộ máy mới của Hà Nội vào hoạt động thuận lợi bắt đầu từ 1.8.