Sẽ sửa đổi quy định về cấp Phiếu Lý lịch tư pháp số 2

Luật Lý lịch tư pháp (LLTP) năm 2009 được đánh giá tạo thuận lợi cho người dân khi có yêu cầu.

Tuy nhiên, sau 5 năm thi hành đã bộc lộ nhiều vướng mắc, đặc biệt liên quan đến việc cấp Phiếu LLTP số 2. Do đó, các quy định về việc cấp Phiếu LLTP số 2 sẽ được sửa đổi, tránh tình trạng lạm dụng phiếu này như hiện nay.

Sẽ sửa đổi quy định về cấp Phiếu Lý lịch tư pháp số 2 - Ảnh 1

Ảnh minh họa

Theo quy định của Luật LLTP 2009, nội dung tình trạng án tích tại Phiếu LLTP số 2 thể hiện cả những án tích đã được xóa của người từng bị kết án (theo quy định của pháp luật hình sự, người được xóa án tích coi như chưa bị kết án). Do vậy, Phiếu LLTP số 2 chỉ được cấp cho cơ quan tiến hành tố tụng và cấp theo yêu cầu của cá nhân để người đó biết được nội dung về LLTP của mình.

Tuy nhiên, thực tiễn triển khai quy định này đã bị lạm dụng. Cụ thể, một số cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài yêu cầu công dân Việt Nam và người nước ngoài có thời gian cư trú ở Việt Nam phải nộp Phiếu LLTP số 2 khi xin thị thực nhập cảnh hoặc làm một số thủ tục khác tại cơ quan đại diện. Một số cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam và DN cũng yêu cầu cá nhân nộp Phiếu LLTP số 2 để xin giấy phép an ninh hàng không, chứng khoán, xin việc làm... dẫn đến số lượng hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu LLTP số 2 gia tăng.

Trong thời gian đầu triển khai thi hành Luật LLTP, phần lớn người dân chỉ yêu cầu cấp Phiếu LLTP số 1, trong khi gần đây, rất nhiều công dân yêu cầu cấp Phiếu LLTP số 2. Điều này đã ảnh hưởng tới quyền được pháp luật bảo đảm bí mật cá nhân, được quy định tại Hiến pháp năm 2013 và chính sách nhân đạo của pháp luật hình sự của Nhà nước, ảnh hưởng đến chủ trương tái hòa nhập cộng đồng đối với người từng bị kết án, đặc biệt là những người đã được xóa án tích, gây khó khăn cho cá nhân khi tham gia các quan hệ pháp lý.

Nhằm giải quyết tình trạng lạm dụng Phiếu LLTP số 2 hiện nay, ảnh hưởng đến quyền, lợi ích và bí mật đời tư của cá nhân, ảnh hưởng tới ý nghĩa nhân đạo của chế định xóa án tích, ông Hoàng Quốc Hùng - Giám đốc Trung tâm LLTP Quốc gia cho biết, cần thiết sửa đổi quy định của Luật LLTP về việc tiếp cận, sử dụng Phiếu LLTP số 2. Theo đó, sẽ quy định chặt chẽ hơn về hình thức của Phiếu, về đối tượng được quyền yêu cầu cấp Phiếu LLTP số 2.