Sẽ sửa đổi nhiều nội dung liên quan đến việc hoàn thuế cho các doanh nghiệp FDI

Thời gian tới sẽ sửa đổi nhiều nội dung liên quan đến việc hoàn thuế cho các doanh nghiệp FDI nói chung và các doanh nghiệp FDI Hàn Quốc nói riêng. Đây là một trong những khẳng định đáng chú ý tại Hội nghị đối thoại giữa Bộ Tài chính Việt Nam với các doanh nghiệp Hàn Quốc về chính sách, thủ tục hành chính thuế - hải quan năm 2023-2024.

Bộ tài chính khẳng định thời gian qua đã có nhiều giải pháp chưa có tiền lệ về thuế, phí và lệ phí hỗ trợ người dân, doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp Hàn Quốc nói riêng, với giá trị hỗ trợ lên đến khoảng 200.000 tỷ đồng/năm.

Trước thắc mắc của doanh nghiệp về việc có được hoàn thuế với các trường hợp đầu tư máy móc thiết bị mở rộng đầu tư hay không, đại diện Tổng cục Thuế cho biết hiện nay chưa áp dụng hoàn thuế. Tuy nhiên, cục chính sách thuế đang tham mưu sửa đổi nội dung này.

Còn khả năng hoàn thuế đối với nguyên liệu nhập khẩu theo loại hình kinh doanh sản xuất, đại diện Tổng cục Hải quan cho biết, sẽ xem xét sửa Nghị định 134 của Chính phủ hướng dẫn Luật thuế xuất nhập khẩu hiện hành.

Bộ Tài chính cho biết, thời gian tới sẽ tiếp tục nghiên cứu, tham mưu việc đánh giá, rà soát và sửa đổi, bổ sung các Luật về thuế theo đúng Chiến lược Cải cách hệ thống thuế đến năm 2030. Điều này sẽ giúp hoàn thiện đồng bộ hệ thống chính sách thuế theo thông lệ quốc tế.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Lê Hương - Ngọc Tuấn

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/se-sua-doi-nhieu-noi-dung-lien-quan-den-viec-hoan-thue-cho-cac-doanh-nghiep-fdi-212489.htm