Sẽ sửa đổi, bổ sung Luật Hàng không dân dụng

  Gốc

  Thứ trưởng Bộ GTVT kiêm Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam cho biết sẽ đưa Luật Hàng không dân dụng Việt Nam 2006 vào chương trình chỉnh sửa, bổ sung Luật Hàng không dân dụng cho phù hợp hơn với điều kiện thực tế.

  Thứ trưởng Bộ GTVT kiêm Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Phạm Quý Tiêu cho biết như vậy tại hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Luật Hàng không dân dụng Việt Nam năm 2006.

  Theo đó, Luật Hàng không dân dụng Việt Nam 2006 được Quốc hội khóa XI thông qua tại kỳ họp thứ 9 ngày 29/6/2006 và có hiệu lực từ ngày 1/1/2007 có ý nghĩa quan trọng đối với tiến trình hội nhập, phát triển của ngành Hàng không. Nhờ có luật, ngành Hàng không đã phát triển tích cực với tốc độ tăng trưởng trung bình 15,2%/năm về sản lượng khách và 12,2% về sản lượng hàng hóa trong 5 năm qua...

  Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, Luật Hàng không dân dụng Việt Nam 2006 đã bộc lộ một số hạn chế, vướng mắc cần phải sửa đổi, bổ sung để tạo điều kiện thuận lợi cho quản lý nhà nước cũng như phát triển doanh nghiệp như: luật hóa vai trò nhà chức trách hàng không; thực hiện chức năng điều tiết, kiểm soát thị trường bằng quản lý giá, phí dịch vụ, an ninh, quản lý tĩnh không…

  Sau hội nghị này, Cục Hàng không Việt Nam sẽ tổng hợp báo cáo Bộ GTVT, Văn phòng Chính phủ để báo cáo Quốc hội xin đưa vào chương trình chỉnh sửa, bổ sung Luật Hàng không dân dụng cho phù hợp hơn với điều kiện thực tế

  Nguồn CAND: http://cand.com.vn/vi-vn/kinhte/2011/11/160371.cand