Sẽ sớm nâng cấp sàn giao dịch việc làm Hà Nội

    1 đăng lạiGốc

    Mỗi tháng sẽ có một phiên giao dịch tổ chức cố định vào ngày 20 hàng tháng và tiến tới mỗi tuần sẽ tổ chức một phiên...

    Nguồn VnEconomy: vneconomy.vn/?cat_name=11&home=detail&id=da3f3585eb301b&page=category