Sẽ sớm có thảm tàng hình

    Báo An Ninh Thế Giới
    Gốc

    Đại học Hoàng gia London mới đây công bố bản mô tả cách tạo ra một loại vật liệu có thể giấu đồ vật trong ánh sáng nhìn thấy.

    Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/muctin/Khoahoc/Phatminhmoi/47777/default.aspx