Sẽ ra sao nếu con người sống trên siêu lục địa 200 triệu năm trước?

Siêu lục địa Pangea 200 triệu năm trước. Nơi không có điện hay điện thoại. Liệu con người có thể sống sót ở đây với sự xuất hiện của nhiều loài khủng long?

Ngọc Phúc - Phương Hoa Video: What If