Sẽ phạt cửa hàng tự ý tăng giá khẩu trang phòng cúm

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    1 đăng lạiGốc

    KTĐT - Tại Hà Nội, nếu lợi dụng mùa dịch để tăng giá khẩu trang phòng cúm cao hơn so với giá kê khai ban đầu sẽ bị xử phạt theo quy định.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=55&NewsId=153864