Sẽ phân định trách nhiệm hiệu trưởng và phụ huynh

    Báo An Ninh Thủ Đô
    Gốc

    (ANTĐ) - Bước vào đầu năm học mới, một trong những vấn đề thu hút dư luận xã hội nhiều nhất là các khoản thu tự nguyện đầu năm học gắn với vai trò của Ban đại diện cha mẹ học sinh (CMHS). Ông Nguyễn Hữu Độ, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội khẳng định việc làm rõ vai trò, vị trí của Ban đại diện CMHS trước khi hoạt động chính thức trong các trường là hết sức cần thiết để tạo được sự đồng thuận và nâng cao nhận thức của phụ huynh và nhà trường về hoạt động của tổ chức này.

    Đối với không ít trường học, Ban đại diện CMHS được coi là người truyền đạt lại ý kiến của hiệu trưởng và đứng ra thu các khoản tiền tự nguyện chứ chưa thực sự đảm đương đầy đủ vai trò, trách nhiệm và đảm bảo quyền lợi của cha mẹ học sinh như quy định về điều lệ Ban đại diện CMHS được Bộ GD-ĐT ban hành tháng 3-2008. Trước tình trạng này, ngày 10-10, Sở GD-ĐT Hà Nội đã triển khai hội nghị hướng dẫn hoạt động của Ban đại diện CMHS trong các trường học. Khẳng định tính quan trọng của công tác này, ông Nguyễn Hữu Độ cho rằng, nhiều bức xúc hiện nay nảy sinh từ việc đổ đồng mức thu tự nguyện lên mỗi học sinh theo thông báo từ Ban đại diện CMHS. Với quy định trong điều lệ Ban đại diện CMHS thì việc sinh ra tổ chức này không phải chỉ là để thu tiền học đầu năm. Theo ông Nguyễn Văn Quý - Trưởng phòng GD-ĐT huyện Gia Lâm, sau khi xóa bỏ cơ chế quản lý các cấp theo Hội cha mẹ học sinh mà chuyển thành Ban đại diện CMHS cấp trường và lớp thì hoạt động thu chi của tổ chức này khá tự do. Trường nào phụ huynh có điều kiện thì thu hàng triệu đồng, trường thì chật vật thu được vài chục nghìn. Ngoài ra, hầu như chưa thấy rõ vai trò của Ban đại diện CMHS trong các hoạt động phối hợp khác với nhà trường như phổ biến chính sách, pháp luật, trách nhiệm giáo dục con cái, phối hợp rèn luyện học sinh hạnh kiểm yếu, hỗ trợ học sinh nghèo, học sinh bỏ học... Trong khi đó, Phòng GD-ĐT không thể kiểm soát hết hoạt động của từng Ban đại diện CMHS, chỉ giải quyết những trường hợp có khiếu kiện, thắc mắc. Cùng chung quan điểm, bà Vũ Thị Tân Trang - Trưởng phòng GD-ĐT quận Hà Đông cho rằng việc đùn đẩy trách nhiệm giữa hiệu trưởng và Ban đại diện CMHS khi có thắc mắc về các khoản thu vẫn xảy ra trên thực tế. Vì vậy việc xác định trách nhiệm của Ban đại diện CMHS, vai trò hiệu trưởng và tăng cường sự quản lý của các Phòng GD-ĐT là rất cần thiết. Theo ông Nguyễn Hữu Độ, Sở GD-ĐT đang xây dựng văn bản để ban hành sớm về vai trò quản lý, hướng dẫn các cấp trong hoạt động của Ban đại diện CMHS cũng như quản lý các khoản thu tự nguyện, khoản đóng góp của cha mẹ học sinh... Theo đó, hiệu trưởng nhà trường sẽ chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý cấp trên về tất các các khoản thu trong nhà trường. Phòng GD-ĐT cũng phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về các khoản thu chi tài chính và kịp thời xử lý các hiện tượng vi phạm. Về khoản đóng góp của phụ huynh học sinh cho Ban đại diện CMHS, ông Nguyễn Hữu Độ khẳng định đây là những khoản thu tự nguyện, không bắt buộc. Dựa trên kế hoạch thực hiện các hoạt động của Ban phối hợp với Ban giám hiệu nhà trường, Ban đại diện CMHS sẽ đề ra mức thu, phương thức và phương án sử dụng. Phụ huynh học sinh có quyền từ chối mọi khoản đóng góp khi được Ban đại diện CMHS lớp, trường yêu cầu nếu không đảm bảo nguyên tắc tự nguyện. Ông Nguyễn Hữu Độ cũng khẳng định, không có chuyện các trường thu tiền của CMHS để chi cho các khoản sửa chữa lớn trong trường vì đây thuộc trách nhiệm của cấp trên. Trong khi một mặt các trường có trách nhiệm, công khai làm rõ các khoản thu và trên tinh thần tự nguyện tới từng CMHS thì việc các bậc phụ huynh bày tỏ thái độ của mình với việc thu tự nguyện này cũng rất quan trọng. “Chúng ta cần khuyến khích CMHS sẵn sàng chấp nhận, khẳng định rằng mình không đủ khả năng đóng góp các khoản thu này, ngược lại nhà trường cũng sẵn sàng thấu hiểu, chia sẻ với khó khăn của phụ huynh. Phụ huynh ký đồng ý nộp tiền thì phải hiểu vai trò, quyền lợi của mình để phản ánh khoản thu nào không hợp lý”. Liên quan đến khó khăn của các trường khi phải trông đợi vào các khoản thu này, ông Nguyễn Hữu Độ cho biết, sắp tới Sở sẽ trình thành phố đề án học phí mới, cơ bản sẽ đáp ứng được các hoạt động của trường nên khuyến khích các trường không phụ thuộc vào các khoản thu nói trên. Tuy nhiên, với chính sách xã hội hóa giáo dục, nhà trường vẫn có cơ chế để có thể huy động các doanh nghiệp, phụ huynh có điều kiện đóng góp cho nhà trường thay vì chia đều khoản đóng góp cho từng học sinh.

    Nguồn ANTĐ: http://www.anninhthudo.vn/tianyon/index.aspx?articleid=57222&channelid=5