Sẽ mở trung tâm đào tạo phi công ở Việt Nam

    Báo VnEconomy
    Gốc

    Trong 10 năm qua, trung bình mỗi năm Vietnam Airlines chỉ cung ứng được 18,4 phi công so với nhu cầu là 50 người...

    Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=0805&home=detail&id=645af3b7a75d27&page=category