Sẽ mở rộng việc dạy tiếng Nhật ở Việt Nam

    Báo VTC News
    Gốc

    Chủ tịch Quỹ giao lưu quốc tế Nhật Bản nói sắp tới ngoài chương trình giảng dạy tiếng Nhật ở cấp đại học và phổ thông trung học, Nhật Bản sẽ triển khai đào tạo ở cấp phổ thông cơ sở tại Việt Nam.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/239734/Default.aspx