Sẽ mở cửa cho tư nhân làm Internet

    Báo VnEconomy
    2 đăng lạiGốc

    Dự thảo nghị định Internet vừa hoàn thành cho phép mọi thành phần kinh tế có thể tham gia cung cấp dịch vụ Internet...

    Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=16&home=detail&id=d414aee42545e3&page=category