Sẽ kiểm điểm trách nhiệm, nếu không bảo đảm tiến độ

(HNM) - UBND TP Hà Nội vừa có công văn đôn đốc tiến độ và giải ngân kế hoạch vốn các dự án xây dựng cơ bản.

UBND TP đề nghị các địa phương, sở, ngành đẩy nhanh tiến độ, trên cơ sở khẩn trương hoàn thành nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư, GPMB, đôn đốc tiến độ thi công, nhất là các dự án kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội và công trình hạ tầng kỹ thuật quan trọng. Các sở, ngành, địa phương chịu trách nhiệm trước UBND TP về tiến độ, hiệu quả dự án, công trình, bảo đảm tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn xây dựng cơ bản năm 2009. Chủ đầu tư không triển khai được dự án, không giải ngân hết kế hoạch vốn phải báo cáo nguyên nhân, làm rõ trách nhiệm, kiểm điểm trước Thành ủy, UBND TP. Tuy nhiên, TP cũng lưu ý phải thực hiện nghiêm quy định về quản lý đầu tư, không triển khai dự án chưa đủ thủ tục, chưa bảo đảm nguồn vốn. Khánh Khoa