Sẽ khởi kiện 2 doanh nghiệp nợ đọng BHXH

TP - Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Khánh Hòa đang hoàn chỉnh hồ sơ để khởi kiện hai doanh nghiệp nợ dài hạn tiền BHXH, đó là Cty Cổ phần Hòn Tằm Biển Nha Trang (nợ BHXH 12 tháng tính đến hết tháng 3-2012 là 2,6 tỷ đồng) và Cty Cổ phần Lâm sản Khánh Hòa (nợ 924 triệu đồng).

Ông Nguyễn Văn Phong, Giám đốc BHXH Khánh Hòa cho biết như vậy.

Tại Khánh Hòa có hàng chục doanh nghiệp nợ đọng BHXH với tổng số tiền trên 50 tỷ đồng, nợ nhiều nhất là 5 đơn vị thuộc Vinashin.

Lượng người hưởng bảo hiểm thất nghiệp tại Khánh Hòa tăng nhanh trong thời gian gần đây. Năm 2010, số người hưởng bảo hiểm thất nghiệp là 3.294 người, năm 2011 là 5.057 người, nhưng mới hết quý 1-2012 đã có 2.702 người hưởng bảo hiểm thất nghiệp, chủ yếu là người lao động ở lĩnh vực sản xuất - kinh doanh.