Sẽ học tiếng Anh bắt buộc từ lớp 3

    Báo Tiền Phong
    4 đăng lạiGốc

    Theo Dự thảo Chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam 2008 - 2020, tiếng Anh sẽ trở thành môn học bắt buộc từ năm 2010 (hiện nay là môn học tự chọn) đối với các trường tiểu học từ lớp 3.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/news/Pages/200846/20081111221626.aspx