Sẽ giới hạn mức đầu tư ra ngoài của các công ty Nhà nước

Bản dư thảo Quy chế Quản lý vốn của công ty Nhà nước có quy định các công ty Nhà nước không được góp vốn hoặc mua cổ phần tại các quỹ đầu tư mạo hiểm, quỹ đầu tư chứng khoán hoặc các công ty chứng khoán.>> Rủi ro từ việc Tập đoàn kinh tế đầu tư dàn trải