Sẽ giảm đáng kể tai nạn giao thông?

    Gốc

    Dự án "Tăng cường ATGT trên các quốc lộ ở phía Bắc" với kinh phí đầu tư gần 83 triệu USD (vay của JBIC), được Tổng công ty Tư vấn thiết kế GTVT (TEDI) tư vấn đã hoàn tất Báo cáo cuối kì.

    Nguồn SK&ĐS: www.baokinhteht.com.vn/article.aspx?article_id=17080