Sẽ dừng hoạt động tàu du lịch dưới 50 khách tuyến sông Hàn-cầu Trần Thị Lý

Quang Phúc

Sẽ dừng hoạt động tàu du lịch dưới 50 khách tuyến sông Hàn-cầu Trần Thị Lý - Ảnh 1

(Cadn.com.vn) - ĐÀ NẴNG- Kể từ ngày 1-11-2016 về sau, không cho phép đóng mới tàu du lịch có sức cho dưới 50 khách (kể cả hoán cải, mua lại, tiếp nhận tàu đã qua sử dụng dưới mọi hình thức) để hoạt động trên tuyến sông Hàn - cầu Trần Thị Lý. Chỉ sử dụng các tàu đã cấp phép để hoạt động cho đến hết ngày 31-12-2017. Kể từ ngày 1-1-2018, đối với các tàu đã được cấp phép có sức chở dưới 50 khách phải chấm dứt hoạt động trên tuyến sông Hàn - cầu Trần Thị Lý để sắp xếp, bố trí hoạt động trên các tuyến sông còn lại phù hợp với quy định đã duyệt (nếu đảm bảo điều kiện hoạt động theo quy định). Các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh vận tải hành khách du lịch trên tuyến sông Hàn - cầu Trần Thị Lý và các tuyến: sông Hàn - Cửa biển - Bán đảo, sông Hàn - Hòn Chảo, sông Hàn - Cù Lao Chàm phải thực hiện đóng mới tàu du lịch có sức chứa và kiểu dáng theo mẫu tàu được UBND TP phê duyệt, phù hợp với quy hoạch được phê duyệt tại Quyết định số 6651/QĐ-UBND ngày 30-9-2016 của UBNDTP.