Sẽ đề xuất cho phép sử dụng căn cước công dân gắn chip để đăng ký khám chữa bệnh

  97 liên quanGốc

  Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, đơn vị này sẽ đề xuất cho phép người dân sử dụng căn cước công dân có gắn chíp thay thẻ bảo hiểm y tế khi đi khám chữa bệnh.

  Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã chính thức triển khai việc xác thực thông tin công dân từ Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư khi công dân đăng ký tài khoản giao dịch điện tử với cơ quan Bảo hiểm xã hội trên Cổng Dịch vụ công Bảo hiểm xã hội Việt Nam và trên ứng dụng VssID của ngành.

  Hiện nay, người dân có thể sử dụng hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VssID để đi khám chữa bệnh, thay vì dùng thẻ bảo hiểm y tế giấy.

  Nhờ đó, người dân khi đăng ký giao dịch điện tử với Bảo hiểm xã hội Việt Nam càng thêm thuận tiện. Cụ thể, khi công dân sử dụng căn cước công dân để đăng ký tài khoản giao dịch điện tử: Hệ thống tự động đối chiếu, xác thực thông tin do công dân kê khai, thông tin trong cơ sở dữ liệu của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đang quản lý (Họ tên, số căn cước công dân, ngày sinh, giới tính) với thông tin được lưu trữ trong Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư.

  Bước xác thực trên giúp làm tăng tính chính xác của thông tin do được đối chiếu với thông tin gốc của người dân. Đồng thời, công dân không cần phải cập nhật ảnh căn cước công dân đính kèm, cơ quan Bảo hiểm xã hội không phải lưu giữ ảnh căn cước công dân, qua đó góp phần giảm nguy cơ lộ lọt thông tin, giấy tờ cá nhân. Theo số liệu thống kê, đến thời điểm này đã có khoảng 2 triệu lượt đăng ký được xác thực.

  Thời gian tới, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, đơn vị sẽ tiếp tục đồng bộ với Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư để hoàn thiện các thông tin gốc trong Cơ sở dữ liệu Quốc gia về Bảo hiểm.

  Thực hiện rà soát rút gọn quy trình, cải cách thủ tục hành chính để bỏ các yêu cầu đính kèm giấy tờ tùy thân đối với cá nhân đã được xác thực thông tin.

  Ngành cũng sẽ đề xuất cho phép sử dụng căn cước công dân có gắp chíp thay thẻ bảo hiểm y tế khi đi khám chữa bệnh. Các bệnh viện có thể đọc thông tin từ mã vạch QR code trên căn cước công dân sau đó gửi yêu cầu đến cơ quan Bảo hiểm xã hội và nhận được các thông tin do cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam quản lý và thực hiện việc khám chữa bệnh theo đúng quy định, giống như việc sử dụng thẻ bảo hiểm y tế giấy hoặc thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VssID của Bảo hiểm xã hội Việt Nam trong khám chữa bệnh hiện nay.

  Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng sẽ ứng dụng công nghệ sinh trắc xác thực vân tay của người dân trên thẻ căn cước công dân gắn chíp vào việc chống lạm dụng quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Khi ứng dụng được công nghệ này, người dân không thể mượn thẻ của người khác để lạm dụng trục lợi quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế khi đi khám chữa bệnh hay khi hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội.

  B.D

   Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/se-de-xuat-cho-phep-su-dung-can-cuoc-cong-dan-gan-chip-de-dang-ky-kham-chua-benh-125320.html