Sẽ đề nghị công nhận Hát then là Di sản văn hóa thế giới

    Báo Nhân Dân
    4 đăng lạiGốc

    NDĐT - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tiến hành xây dựng hồ sơ đề án đệ trình UNESCO công nhận hát then là Di sản văn hóa thế giới.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=106092&sub=81&top=43