Sẽ đấu thầu rộng rãi Gói thầu Kiểm toán công trình thủy lợi Ia M'La

Vào quý IV/2016, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai sẽ đấu thầu rộng rãi trong nước để lựa chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu số 09: Kiểm toán công trình xây dựng Dự án Nâng cấp cơ sở hạ tầng khu vực công trình thủy lợi Ia M’La, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai.

Gói thầu sử dụng vốn đối ứng trong trước. Phương thức lựa chọn nhà thầu là một giai đoạn hai túi hồ sơ. Hợp đồng trọn gói, thực hiện trong 180 ngày.

Dự án Nâng cấp cơ sở hạ tầng khu vực công trình thủy lợi Ia M’La, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai do UBND tỉnh Gia Lai làm chủ đầu tư. Tổng mức đầu tư được phê duyệt khoảng 113,859 tỷ đồng. Dự án này sử dụng vốn vay của Ngân hàng Phát triển châu Á và vốn đối ứng trong nước.

Dự án này gồm có 6 gói thầu và đều thực hiện lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước.

Thanh Tú