Sẽ đạt 133 tỷ USD kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ 2008

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Theo Bộ Công Thương, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ cả nước năm 2007 ước 109,21 tỷ USD và dự kiến năm 2008 là 133 tỷ USD.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=45&NewsId=45401