Sẽ dành nhiều thời gian bàn biện pháp chống lạm phát

    Báo Sức Khỏe & Đời Sống
    Gốc

    Ông Nguyễn Sỹ Dũng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho biết, kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 13 luật ( Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản, Luật Thuế giá trị gia tăng sửa đổi, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Xuất bản...) và cho ý kiến 7 dự án luật (Luật Công vụ, Luật Quốc tịch sửa đổi, Luật Bảo hiểm y tế...).

    Nguồn SK&ĐS: www.baokinhteht.com.vn/article.aspx?article_id=20071