Sẽ công bố đường dây nóng tiếp nhận thông tin về lạm thu

Giám đốc Sở GD&ĐT Thanh Hóa đã yêu cầu các đơn vị trực thuộc công bố số đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh về dạy, học thêm và lạm thu.

Bà Phạm Thị Hằng - Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa - vừa ký công văn gửi Chủ tịch UBND các huyện, thị xã yêu cầu cung cấp số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận thông tin của người dân phản ánh về việc dạy, học thêm và các khoản thu sai quy định.

Công văn nêu rõ năm học 2016 - 2017, toàn ngành giáo dục Thanh Hóa tiếp tục triển khai thực hiện chương trình hành động về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo.

Sẽ công bố đường dây nóng tiếp nhận thông tin về lạm thu - Ảnh 1

Việc lạm thu đầu năm ở nhiều trường học ở Thanh Hóa thời gian qua gây bức xúc trong dư luận. Ảnh: Nguyễn Dương.

Các huyện, thị xã, thành phố đã triển khai tích cực nhiệm vụ năm học theo chỉ đạo của UBND tỉnh Thanh Hóa và hướng dẫn của ngành giáo dục.

Tuy nhiên, bước vào năm học 2016 - 2017, một số phụ huynh có đơn thư và báo chí phản ánh về dạy, học thêm và thực hiện các khoản thu, chi ngoài ngân sách sai quy định.

Sở GD&ĐT đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tổ chức quán triệt đến các đơn vị, trường học về việc chấn chỉnh tình trạng lạm thu và quy định của UBND tỉnh về tổ chức dạy, học thêm; xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân sai phạm theo quy định của pháp luật.

Để nắm bắt kịp thời và xử lý những phản ánh về vấn đề nêu trên, Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa đề nghị các huyện, thị xã, thành phố cung cấp số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận thông tin của người học, phụ huynh và người dân phản ánh, gửi về sở trước ngày 30/10.

Nguyễn Dương