Sẽ công bố dự án “treo“

    Báo Pháp Luật TP.HCM
    Gốc

    Trưởng Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng (GPMB) TP Hà Nội Nguyễn Đức Biền cho rằng việc khó GPMB tại một số dự án có...

    Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/tintucdiaoc/2007/12/20/082042/4797