Sẽ có thông tư hướng dẫn thanh tra trong đơn vị sự nghiệp công, doanh nghiệp Nhà nước

Sáng 3/11, Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã có buổi làm việc lấy ý kiến các đơn vị về Dự thảo Thông tư Hướng dẫn tổ chức và hoạt động thanh tra trong cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp Nhà nước.

Đại diện Đại học Quốc gia Hà Nội góp ý vào Dự thảo Thông tư. Ảnh: TTH

Buổi làm việc do Vụ Pháp chế chủ trì có sự tham gia của các bộ, ngành, học viện, trường đại học, tập đoàn, tổng công ty…

Dự thảo Thông tư gồm 7 chương. Cụ thể: Chương 1 quy định chung; chương 2 tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; chương 3 hoạt động thanh tra; chương 4 trình tự, thủ tục tiến hành thanh tra; chương 5 trách nhiệm thực hiện, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kết luận thanh tra, quyết định xử lý về thanh tra; chương 6 khen thưởng, kỷ luật; chương 7 điều khoản thi hành.

Dự thảo quy định rõ tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức thanh ra nội bộ trong cơ quan không có chức năng quản lý Nhà nước; tổ chức thanh ra nội bộ trong đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức thanh tra nội bộ trong doanh nghiệp Nhà nước.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận về tên gọi của Thông tư; sự cần thiết phải ban hành Thông tư; mối quan hệ giữa các phòng ban và ban kiểm soát nội bộ trong từng đơn vị; hoạt động thanh tra; trình tự thủ tục tiến hành thanh tra…

Theo các đại biểu, việc ban hành Thông tư này rất cần thiết bởi đây sẽ là công cụ pháp lý để các đơn vị hoạt động thuận lợi hơn. Các đại biểu cơ bản đồng ý với kết cấu, nội dung của Thông tư. Đồng thời cũng kiến nghị, đơn vị soạn thảo nên xem xét lại phạm vi điều chỉnh của Thông tư, nên mở rộng ra vì với lộ trình cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước thì phạm vi của Thông tư chỉ doanh nghiệp Nhà nước là rất hẹp…

Ông Nguyễn Văn Kim - quyền Vụ trưởng Vụ Pháp chế cho biết, Ban soạn thảo sẽ tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu, chỉnh sửa Thông tư để khi ban hành Thông tư thực sự là “cây gậy” pháp lý cho cán bộ thanh tra thực hiện nhiệm vụ.

TTH