Sẽ có thêm địa phương có thể cấp số định danh cho công dân trong 1 phút

Trước việc vẫn còn sai sót, chưa chặt chẽ khi giải quyết hồ sơ đăng ký hộ tịch, trong tháng 10, Bộ Tư pháp sẽ thực hiện kiểm tra một số tỉnh, thành phố việc thực hiện quy định pháp luật về hộ tịch, chứng thực nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về chuyên môn trong lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch. Bên cạnh đó, Bộ Tư pháp giao Cục Hộ tịch, Quốc tịch, chứng thực phối hợp với các cơ quan chức năng mở rộng thí điểm phần mềm đăng ký khai sinh và cấp số định danh cá nhân (khoảng 10 địa phương).

Sẽ có thêm địa phương có thể cấp số định danh cho công dân trong 1 phút - Ảnh 1

Đây chính là tiền đề quan trọng để đơn giản hóa quy trình; giảm nhanh thời gian giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực này; giúp hai Bộ: Công an-Tư pháp tiếp tục phối hợp xây dựng, triển khai Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc, Hệ thống thông tin đăng ký, quản lý hộ tịch và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên diện rộng trong thời gian tới đây.

Trước đó, hệ phần mềm đăng ký khai sinh kết nối cấp số định danh cá nhân đã được triển khai thí điểm tại 4 thành phố là Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng và huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An. Trong chương trình thí điểm, bộ phận hộ tịch ở các địa phương này kết nối với hệ thống đăng ký khai sinh của Bộ Tư pháp. Hệ thống này lại kết nối với phần mềm cấp số định danh cá nhân. Do đó, trẻ sinh sau 1/1/2016 được Bộ Tư pháp cấp ngay mã số định danh, sử dụng suốt đời. Còn trẻ sinh trước 1/1/2016 việc cấp mã số thuộc trách nhiệm của Bộ Công an. Thời gian để cấp số định danh cá nhân chỉ mất khoảng 1 phút.

Hà Phong