Sẽ có "sổ xanh" thay thế sổ hồng, sổ đỏ?

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    2 đăng lạiGốc

    Hanoinet - Theo tin từ Bộ Tư pháp, trong tháng 11/2008 Bộ sẽ hoàn thành dự thảo Luật Đăng ký bất động sản (BĐS) để trình Quốc Hội xem xét.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=44&NewsId=49196