Sẽ có quy định cụ thể hơn về những việc giáo viên mầm non không được làm

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Đó là một trong những nội dung của Dự thảo Điều lệ trường mẫu giáo, mầm non của Bộ GD-ĐT đang được đưa ra lấy ý kiến góp ý để sớm ban hành. Dự thảo quy định, giáo viên mầm non không được phép: xúc phạm danh dự, nhân phẩm, thân thể trẻ và đồng nghiệp

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/47/144876