Sẽ có luật thi đấu rõ ràng

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Hội thể thao điện tử giải trí Việt Nam (VIRESA) đã tiến hành đại hội nhiệm kỳ thứ nhất (2009-2014) tại Hà Nội.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=59&NewsId=136322