Sẽ có hệ thống quản lý hàng gia công, sản xuất xuất khẩu, chế xuất

(HQ Online)- Trước những thay đổi cơ bản trong cách thức quản lý hải quan đối với hàng gia công, sản xuất XK, chế xuất, cơ quan Hải quan sẽ xây dựng một hệ thống để hỗ trợ trong quá trình tác nghiệp.

Sẽ có hệ thống quản lý hàng gia công, sản xuất xuất khẩu, chế xuất - Ảnh 1

Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư-gia công Hà Nội.

Hiện Cục Giám sát quản lý về hải quan (Tổng cục Hải quan) đang xây dựng phương án quản lý đối với các loại hình trên. Theo đó, hệ thống này sẽ có các chức năng như thông báo cơ sở sản xuất, nơi lưu giữ nguyên liệu, vật tư, sản phẩm XK…

Hệ thống tiếp nhận thông tin do DN gửi đến, nếu chấp nhận phản hồi cho DN số tiếp nhận, nếu không chấp nhận sẽ trả về lý do từ chối cho DN; đồng thời có các cảnh báo trường hợp thuộc đối tượng phải kiểm tra cơ sở sản xuất… các chức năng trên hệ thống đều phải có lịch sử ghi nhận quá trình xử lý của hải quan.

Bên cạnh đó, hệ thống sẽ có các chức năng để thực hiện báo cáo quyết toán nguyên liệu, vật tư, thành phẩm sản xuất từ nguồn NK đối với loại hình gia công, sản xuất XK, chế xuất và có các chức năng để cảnh báo như: Quá hạn nộp báo cáo; DN có độ rủi ro cao.

Thông tin DN hàng gia công, sản xuất XK, chế xuất cũng được đưa lên hệ thống để cung cấp thông tin, phân tích, đánh giá mức độ tuân thủ của DN hàng gia công, sản xuất XK, chế xuất trong hoạt động XNK