Sẽ có ĐTDĐ dùng để thanh toán tiền

    Gốc

    Hanoinet - Năm hãng ĐTDĐ lớn ở Anh vừa bắt tay cung cấp hệ thống thanh toán và biến những chiếc máy cầm tay thành những chiếc ví số.

    Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=52&NewsId=24972