Sẽ có cầu Bến Thủy 2

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Theo Ban Quản lý Dự án 85 (Bộ GTVT) cho biết, Ban chuẩn bị đầu tư xây dựng Cầu Bến Thủy 2 với tổng vốn 1.155 tỷ đồng.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/xahoi/2008/9/100062.cand