Sẽ có 3 đợt xả nước phục vụ sản xuất nông nghiệp

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Tại hội nghị thống nhất các giải pháp chỉ đạo cấp nước cho các tỉnh đồng bằng, trung du Bắc bộ đổ ải gieo cấy lúa xuân năm 2008, diễn ra ngày 14-1 tại Hà Nội, Bộ NN & PTNT cùng Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã thống nhất tổ chức xả nước 3 đợt từ các hồ thủy điện.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/42/156375