Sẽ chất vấn Chính phủ vào hai ngày cuối tuần

    Gốc

    Một trong những nội dung của kỳ họp Quốc hội (QH) được công luận hết sức quan tâm sẽ diễn ra vào hai ngày thứ sáu và thứ bảy tuần này (30 và 31-5). Đó là phiên QH nghe báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri và chất vấn các thành viên Chính phủ.

      Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/chinhtri/2008/5/153443