Sẽ cắt cả điện sinh hoạt lẫn điện sản xuất?

    Gốc

    Hanoinet - Theo đánh giá ban đầu, trong 3 tháng 5, 6 và 7 vừa qua hệ thống có những sự cố xếp chồng làm cho công suất khả dụng giảm lớn. Nhưng bên cạnh đó cũng có những đánh giá chủ quan từ phía EVN, khi không thấy hết được tình hình, khiến cho chuyện cắt điện trở nên đột ngột,

      Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=15&NewsId=83639