Sẽ bị tạm dừng tuyển sinh ngành học không đủ điều kiện

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Quy hoạch mạng lưới các trường ĐH, CĐ giai đoạn 2006-2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mới hơn một năm, các nội dung quy hoạch đang được các bộ, ngành, địa phương triển khai tích cực và đúng mục tiêu.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=56&NewsId=120583