Sẽ báo cáo Thủ tướng trường hợp không tự xử lý văn bản ban hành trái luật

Đây là nội dung được Bộ Tư pháp nhấn mạnh trong văn bản trả lời kiến nghị của Bộ, ngành, địa phương liên quan đến công tác kiểm tra, rà soát văn bản.

Theo Bộ Tư pháp, trách nhiệm tự kiểm tra, kiểm tra theo thẩm quyền đã được Chính phủ quy định cụ thể cho Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, HĐND, UBND các cấp, chính quyền địa phương ở đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt (tại Điều 111, Điều 113 và Điều 114 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (QPPL).

Theo đó, trong quá trình tổ chức triển khai công tác kiểm tra văn bản, các cơ quan được giao thẩm quyền kiểm tra văn bản cần có cơ chế gắn kết công tác này với công tác soạn thảo, thẩm định và theo dõi thi hành pháp luật. Đặc biệt, trong triển khai nhiệm vụ tự kiểm tra văn bản, các cơ quan cần gắn kết chặt chẽ việc tự kiểm tra với soạn thảo, thẩm định và theo dõi thi hành pháp luật để kịp thời có biện pháp xử lý văn bản trái pháp luật do mình ban hành, nhất là đối với những văn bản tác động tiêu cực đến kinh tế - xã hội trong phạm vi quản lý Nhà nước của mình.

Văn bản trái pháp luật ít nhiều đều tác động xấu đến xã hội. Ảnh minh họa

Tại Bộ Tư pháp, thời gian qua Bộ đã có cơ chế phối hợp, gắn kết chặt chẽ giữa các đơn vị chức năng thuộc Bộ được giao nhiệm vụ kiểm tra, soạn thảo, thẩm định và theo dõi thi hành pháp luật. Đồng thời, Bộ Tư pháp cũng có cơ chế phối hợp chặt chẽ, kịp thời với các Bộ, ngành, địa phương trong quá trình tổ chức kiểm tra văn bản. Đặc biệt là đối với tổ chức kiểm tra văn bản theo thẩm quyền và đôn đốc xử lý văn bản trái pháp luật đã được cơ quan có thẩm quyền kiểm tra văn bản kết luận, đôn đốc xử lý trong trường hợp mà người, cơ quan ban hành văn bản không xử lý hoặc xử lý không đúng quy định.

Trong năm 2018 và đến thời điểm 25-3 năm 2019, Cục Kiểm tra văn bản QPPL đã kết luận và kiến nghị xử lý đối với 157 văn bản có nội dung trái pháp luật (32 văn bản cấp Bộ, 125 văn bản cấp tỉnh), trong đó có 24 văn bản được ban hành năm 2018 và 1 văn bản được ban hành năm 2019 (trên tổng số văn bản được kiểm tra khoảng 700 văn bản cấp Bộ và 5.300 văn bản cấp tỉnh).

Theo đại diện Cục Kiểm tra văn bản QPPL, về tổng thể ở các mức độ khác nhau, các văn bản trái pháp luật đều tác động xấu đến xã hội, ít nhất là tốn kém thời gian, công sức, chi phí cho việc sửa đổi, bãi bỏ quy định sai phạm, mặt khác ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý, sự yên tâm của người dân, DN đối với việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cơ quan Nhà nước.

Hiện nay, Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL) vẫn đang tiếp tục theo dõi, đôn đốc các Bộ, cơ quan ngang Bộ và địa phương cấp tỉnh thực hiện xử lý văn bản trái pháp luật theo đúng quy định. “Nếu vẫn còn tình trạng cơ quan, người đã ban hành văn bản trái pháp luật không tự xử lý văn bản do mình ban hành theo đúng quy định pháp luật, Bộ sẽ tiếp tục báo cáo và đề xuất Thủ tướng Chính phủ xử lý theo thẩm quyền”, Bộ Tư pháp cho biết.

Trước đó, kiến nghị đến Bộ, đại diện nhiều địa phương đã đề nghị Bộ Tư pháp có cơ chế gắn kết chặt chẽ công tác kiểm tra văn bản với soạn thảo, thẩm định và theo dõi thi hành pháp luật, tăng cường năng lực xử lý những tình huống văn bản tác động tiêu cực về kinh tế - xã hội. Tổng hợp, kiến nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc xử lý theo thẩm quyền đối với những văn bản ban hành trái quy định.

Ông Đồng Ngọc Ba - Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp cho biết: Để hậu kiểm văn bản QPPL do các cơ quan Nhà nước từ cấp Bộ đến cấp xã (hơn 20.000 cơ quan) trên cả nước ban hành, Chính phủ đã quy định các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND cấp tỉnh và UBND cấp huyện (khoảng 800 cơ quan) có thẩm quyền kiểm tra văn bản QPPL.
Đồng thời, bản thân các cơ quan ban hành văn bản có trách nhiệm tự kiểm tra văn bản do mình ban hành. Bộ Tư pháp được Chính phủ giao thực hiện kiểm tra văn bản của các Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ và chính quyền cấp tỉnh, đồng thời thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác kiểm tra văn bản QPPL trong cả nước.

Thanh Hải