SDN trả cổ tức 6 tháng đầu năm 2008 bằng tiền mặt

    Gốc

    Ngày 8/9/2008, SDN tạm ứng tiền cổ tức 6 tháng đầu năm 2008 với tỷ lệ 8%/mệnh giá - 1 cổ phiếu được nhận 800 đồng...

      Nguồn VnEconomy: http://vneconomy.vn/home/tin-tuc/0/7/2008080610273884/chung-khoan/sdn-tra-co-tuc-6-thang-dau-nam-2008-bang-tien-mat.htm