SDK: 16/04 GDKHQ nhận cổ tức 2012 tỷ lệ 11%

CTCP Cơ khí Luyện kim (UPCoM: SDK) thông báo ngày 16/04 giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2012 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 11%.

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/04/2013
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/04/2013
3. Lý do và mục đích:
* Trả cổ tức bằng tiền năm 2012:
- Tỷ lệ thực hiện: 11%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1,100 đồng)
- Thời gian thực hiện: 10/05/2013
- Địa điểm thực hiện:
+ Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính kế toán Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện Kim, thời gian 8g00 – 15g00 từ ngày thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần kể từ ngày 10/05/2013 và xuất trình Chứng minh nhân dân.
+ Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

HNX