SDA: quý IV/2007 doanh thu ước đạt 59,5 tỷ, lợi nhuận 9,5 tỷ

(ATPvietnam.com) - Tin từ CT CP SIMCO Sông Đà vừa cho biết, ngày 15/11 vừa qua Hội đồng Quản trị công ty đã thông qua kế hoạch sản xuất quý IV/2007.