SD9: Thành viên HĐQT đăng ký bán 6.000 cổ phiếu

    Báo Đầu Tư Chứng Khoán
    Gốc

    (ĐTCK-online) Ông Nguyễn Văn Phúc, thành viên HĐQT CTCP Sông Đà 9 (SD9), đăng ký bán 6.000 cổ phiếu trong tổng số 6.188 cổ phiếu SD9 đang nắm giữ từ ngày 7/9 đến ngày 1/10.

    Trước đó, bà Nguyễn Thị Năm, người có liên quan với ông Nguyễn Đăng Lanh, Chủ tịch HĐQT SD9 cũng đăng ký bán 30.000 cổ phiếu trong tổng 64.200 cổ phiếu SD9 đang nắm giữ từ ngày 27/8 đến ngày 24/9.

    Nguồn ĐTCK: http://tinnhanhchungkhoan.vn/RC/N/CEFJHE/sd9:-thanh-vien-hdqt-dang-ky-ban-6-000-co-phieu.html