SD9 giải ngân hết 144 tỷ đồng phát hành cổ phiếu

Diễn biến giá cổ phiếu SD9 trong 3 tháng qua - Nguồn: HNX.

Công ty Cổ phần Sông Đà 9 (mã SD9-HNX) báo cáo tình hình sử dụng vốn của đợt phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 150 tỷ đồng lên 292,5 tỷ đồng.

Cụ thể, công ty đã phát hành thành công 14,25 triệu cổ phiếu với tổng số tiền thu được từ đợt phát hành là hơn 144 tỷ đồng.

SD9 cho biết đã sử dụng số tiền trên để đầu tư vào Công ty Cổ phần thủy điện Nậm Mu là hơn 38,5 tỷ đồng, đầu tư 7,9 tỷ đồng vào Công ty Cổ phần sông Đà 901 và hơn 40 tỷ đồng đầu tư vào công trình thủy điện Nậm Khánh.

Vốn lưu động được bổ sung thêm 57,3 tỷ đồng. Trong đó, giá trị bổ sung vốn lưu động tạm thời từ nguồn chưa giải ngân cho dự án điện Nam Khánh là 11,7 tỷ đồng, 18,7 tỷ đồng chưa góp vốn vào Công ty Cổ phần Sông Đà 909 và Công ty Cổ phần sông Đà 1. Sau khi 2 công ty này thực hiện tăng vốn thì SD9 sẽ sử dụng để góp vốn theo tỷ lệ. Giá trị thực tế bổ sung vốn lưu động từ nguồn phát hành là 26,8 tỷ đồng.

Được biết, 9 tháng năm 2011, tổng giá trị sản xuất doanh doanh của SD9 ước đạt 651,2 tỷ đồng, bằng 87% kế hoạch năm (750 tỷ đồng); doanh thu ước đạt 495,8 tỷ đồng, bằng 66% kế hoạch năm (750 tỷ đồng), lợi nhuận đạt 30,5 tỷ đồng, bằng 38% kế hoạch năm 2011 (80 tỷ đồng).

Quý 4/2011, công ty đặt mục tiêu với tổng giá trị sản xuất doanh doanh đạt 160 tỷ đồng; doanh thu đạt 253,45 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 30,3 tỷ đồng lợi nhuận; tổng giá trị đầu tư quý 4 là 18,75 tỷ đồng.