SCS tạm ứng cổ tức 35% bằng tiền mặt

Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn vừa thông báo chốt danh sách cổ đông thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018.

Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn (SCS) vừa thông báo chốt danh sách cổ đông thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 35%/cổ phiếu (1 cổ phiếu phổ thông được nhận 3.500 đồng).

Ngày đăng ký cuối cùng vào 19/12 và thời gian thanh toán dự kiến 28/12.

Thùy Linh/BNEWS/HSX