SCIC: Bán đấu giá cổ phần tại CTCP Gạch ngói Quảng Trị

(Vietstock) - Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) thông báo bán đấu giá cổ phần tại Công ty cổ phần Gạch ngói Quảng Trị ngày 12/03/2009, nội dung như sau: