Scarlett Johansson phủ nhận chuyện sửa mũi

(Danong.com) Ngôi sao 23 tuổi dọa sẽ khiếu kiện về các thông tin sai sự thật về việc cô sửa mũi trên một tạp chí của Mỹ.