SC5: Khởi công Dự án

Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 (Mã CK: SC5) thông báo về việc triển khai dự án như sau: