SBS đã phát hành 200 tỷ đồng trái phiếu

(Vietstock) - CTCP Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (HOSE: SBS) thông báo đã phát hành thành công 200,000 trái phiếu riêng lẻ và thu về 200 tỷ đồng vào ngày 30/09 vừa qua.

Được biết, trái phiếu này có kỳ hạn 1 năm với lãi suất 14.5%/năm và ngày đáo hạn vào 30/09/2011. Trước đó, SBS cũng đã phát hành 400,000 trái phiếu có kỳ hạn 1 năm và lãi suất được tính 13%/năm. Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán 400 tỷ đồng, SBS sử dụng cho mục đích tài trợ cho các khoản mục tài sản ngắn hạn như: Repo, Margin loan, cầm cố, ứng trước.