SBC: Mua lại tối đa hơn 5,2 triệu CP của cổ đông nhỏ lẻ với giá không quá 9.900 đồng/CP

(NDH) HĐQT của Công ty Cổ phần Vận tải và Giao nhận Bia Sài Gòn (mã SBC - HOSE) đã thông qua phương án mua lại cổ phiếu của cổ đông nhỏ trước khi hủy niêm yết.

Cụ thể, để đảm bảo quyền lợi của các cổ đông nhỏ trong quá trình hủy niêm yết cổ phiếu, HĐQT của SBC đã thống nhất mua lại cổ phiếu của các cổ đông nhỏ (nếu cổ đông nhỏ có nhu cầu chuyển nhượng).

Tổng số cổ phần mua lại tối đa là 5.137.590 cổ phần, với giá mua theo giá giao dịch của cổ phiếu trên thị trường nhưng không quá 9.900 đồng/CP. (Giá đóng của trung bình của cổ phiếu SBC trong giai đoạn từ ngày 2/1/2014 đến 31/7/2014).

Việc mua lại cổ phần của các cổ đông nhỏ dự kiến được thực hiện trong 30 ngày, từ 3/9 đến 3/10/2014, thông qua phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận theo quy định của pháp luật.

Được biết, tại ĐHCĐ thường niên 2014 vừa qua, SBC đã thông qua phương án hủy niêm yết và lên phương án giải quyết quyền lợi cho cổ đông. Phương án này nhận được sự tán thành từ Tổng CTCP Bia Rượu Nước giải khát Sài Gòn.

Trong một tháng qua, giá cổ phiếu SBC đóng cửa dao động trong biên độ 8.800 – 10.400 đồng/cp, khối lượng giao dịch bình quân là 11.347 đơn vị, trị giá giao dịch bình quân là 109,5 triệu đồng/phiên.

Bình Minh - NDH