SBA: 76% lợi nhuận cả năm tập trung vào quý 4

Với kết quả lợi nhuận 6 tháng đầu năm chỉ đạt 20% kế hoạch, CTCP Sông Ba (HOSE: SBA) đã đề ra kế hoạch kinh doanh trong 6 tháng còn lại với các chỉ tiêu tập trung chủ yếu vào quý 4.

Cụ thể, doanh thu sản xuất điện quý 3 và 4 lần lượt là 39.5 và 120.7 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế lần lượt 5.9 và 59.4 tỷ đồng. Như vậy riêng quý 4 chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế sẽ chiếm khoảng 76% cả năm (78 tỷ đồng).

Trong 6 tháng đầu, doanh thu sản xuất SBA đạt 72.5 tỷ đồng, gấp rưỡi cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế là 17.6 tỷ đồng, tương ứng 20% kế hoạch năm; lợi nhuận sau thuế 16 tỷ đồng, cùng kỳ âm 12.7 tỷ đồng.

Tài liệu đính kèm:
20140826---SBA---CBTT-NQ-HDQT.pdf

Trần Hạnh